Value Set Kangaki-Kagbaaga-Kajoko Bidyogo/d

Values

d Bijogo (GM 1494)