Value Set Sebat Bet Gurage/kʲʼ

Values

kʲʼ Gura (GM 1463)