Value Set Sebat Bet Gurage/kʲʼ

Values

kʲʼ Muher (GM 1459)