Value Set Southeastern Pomo/x

Values

x Pomo (SPA 89)