Value Set Southeastern Pomo/t̪ʼ

Values

t̪ʼ Pomo (SPA 89)