Value Set Southeastern Pomo/

Values

t̪ Pomo (SPA 89)