Value Set Southeastern Pomo/

Values

pʼ Pomo (SPA 89)