Value Set Southeastern Pomo/p

Values

p Pomo (SPA 89)