Value Set Tedim Chin/v

Values

v TIDDIM CHIN (UPSID 293)