Value Set Kala Lagaw Ya/j

Values

j Kala Lagaw Ya (ER 2967)