Value Set Oykangand/ŋ

Values

ŋ Oykangand (ER 2930)