Value Set Thaypan/w

Values

w Awu Alaya (ER 2881)