Value Set Thaypan/ŋ

Values

ŋ Awu Alaya (ER 2881)