Value Set Aghu Tharnggalu/t̺͉

Values

t̺͉ Aghu Tharnggala (ER 2880)