Value Set Aghu Tharnggalu/t̺͈

Values

t̺͈ Aghu Tharnggala (ER 2880)