Value Set Aghu Tharnggalu/t̪͉

Values

t̪͉ Aghu Tharnggala (ER 2880)