Value Set Kaniyang/ȶ

Values

ȶ Kaniyang (ER 2867)