Value Set Kaniyang/ʈ

Values

ʈ Kaniyang (ER 2867)