Value Set Kaniyang/ȵ

Values

ȵ Kaniyang (ER 2867)