Value Set Kaniyang/ɳ

Values

ɳ Kaniyang (ER 2867)