Value Set Nyiyaparli/u

Values

u Nyiyaparli (ER 2846)