Value Set Nyiyaparli/ȶ

Values

ȶ Nyiyaparli (ER 2846)