Value Set Nyiyaparli/ȴ

Values

ȴ Nyiyaparli (ER 2846)