Value j Barein (Giliya) (GM 1613)

Language:
Barain
Parameter:
j
References
Lovestrand 2011