Value r Chonyi (GM 1586)

Language:
Chonyi-Dzihana-Kauma
Parameter:
r
References
Volk 2011