Value kp Chonyi (GM 1586)

Language:
Chonyi-Dzihana-Kauma
Parameter:
kp
References
Volk 2011