Value j Aghem (GM 1524)

Language:
Aghem
Parameter:
j
References
Hyman 1979