Value ˀn Haida (SPA 67)

Language:
Northern Haida
Parameter:
ˀn
References
Sapir 1923