Value ˀl Haida (SPA 67)

Language:
Northern Haida
Parameter:
ˀl
References
Sapir 1923