Value x Haida (SPA 67)

Language:
Northern Haida
Parameter:
x
References
Sapir 1923