Value q Haida (SPA 67)

Language:
Northern Haida
Parameter:
q
References
Sapir 1923