Value cʰ Haida (SPA 67)

Language:
Northern Haida
Parameter:
References
Sapir 1923