Value ç Haida (SPA 67)

Language:
Northern Haida
Parameter:
ç
References
Sapir 1923