Value c Haida (SPA 67)

Language:
Northern Haida
Parameter:
c
References
Sapir 1923