Language Tsou

WALS genus: Tsou
Area: Asia
Country: Taiwan

Inventories